نیم پلی استر سوپر بی رنگ براق

  این محصول دو جزیی و بر پایه رزین های  کوتاه روغن غیر  هواخشک و رزین های  آمینی می باشد و بر روی سطوح  چوبی  که […]

نیم پلی استر

این محصول دو  جزیی بر پایه رزین الکید در جز اول و استفاده از هارنر به  عنوان  یک سخت کننده  مکمل و  جز  دوم  آن به […]

بتونه فوری

بتونه نیترو سلولزی مخصوص چوب شرح محصول: بتونه بر پایه ی رزین نیترات سلولز وآلکید رزین شورت اویل که به وسیله تبخیر حلال های موجود خشک […]

کیلر نیترو سلولزی براق (۱۰۹)

شرح محصول: کیلر بر پایه ی رزین نیترات سلولز وآلکید رزین شورت اویل اصلاح شده که به وسیله ی تبخیر حلال های موجود خشک،و پوششی ترمو […]

سیلر فوری

این محصول  تک جزیی بر پایه رزین سلولز نیترات ، جهت پر کردن خلل و فرج سطوح  چوبی و آماده نمودن سطح چوب برای اجرای لایه […]

رنگ فوری

رنگ رویه نیترو سلولزی براق مخصوص چوب(524) شرح محصول: رنگ رویه بر پایه ی رزین نیترات سلولز وآلکید رزین شورت اویل اصلاح شده که با تبخیر […]