شرح محصول:

تینر نیترو سلولزی ( فوری ) 30000 بیتک که از بهترین حلال های استر،آروماتیک ، هیدرو کربن های سبک و الکل و … تهیه شده است .

موارد کاربرد:

برای رقیق کردن انواع رنگهای نیترو سلولز ، لاک ها ،رنگهای نیم پلی استر ،رنگها اپوکسی، رنگهای هوا خشک ، رنگهای روغنی ، رنگهای بیس کوت ، رنگهای چکشی ، استخری و…  مورد استفاده قرار میگیرد.

اطلاعات فنی:

دانسیته                                                                            0.02±0.83

نقطه اشتعال                                                                        21

دامنه تقطیر                                                                         170-55

خوردگی مس                                                                       ندارد

اسیدیته                                                                              0.05≥

بو بعد از خشک شدن                                                              ندارد

عدد تبخیر                                                                          12 min

قدرت حل کنندگی                                                                78

روش اعمال:

تینر نیترو سلولزی 30000 بیتک ، برای رقیق کردن انواع رنگهای نیترو سلولز ، لاک ها ،رنگهای نیم پلی استر ،رنگها اپوکسی، رنگهای هوا خشک ، رنگهای روغنی ، رنگهای بیس کوت ، رنگهای چکشی ، استخری و ….. به مقدار لازم اضافه میشود.

شرایط محیطی پیشنهادی

دمای محیطی: 15-45 ˚c

رطوبت محیط: %75  ˂

 

شرایط نگهداری:

این محصول را در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای در ظروف در بسته مناسب به  مدت نامحدود میتوان نگهداری کرد.

بسته بندی:

لیتری ، گالنی ، حلب ، بشکه ، فله

نکات ایمنی:

R 20/21/22 : بوییدن وبلعیدن آن برای سلامتی مضر است.

R 36/37/38 : به هنگام تماس با چشم وپوست باعث ایجاد آلرژی میشود.

S 2 : دوراز دسترس کودکان قرار گیرد.

S 3/7 : ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.

S 16 : دور از منابع آتش زا نگهداری شود و از مصرف سیگار ودخانیات به هنگام مصرف خودداری نمایید.

S 23/24/25 : از تنفس بخار آن خودداری کنید.واز تماس آن با پوست وچشم جلوگیری کنید.

S 29 : محتوی ظرف را در جاه فاضلاب خالی نکنید.

S 51 : فقط در مکانهایی استفاد شود که دارای تهویه مناسب میباشد.